Bilgilendirme ve Çerez Politikası

 

İnternet Sitesi Bilgilendirme Metni

Hukuki Dayanak

www.zekiedebali.av.tr (“İnternet Sitesi”) 07.04.1969 tarih ve 13168 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1136 sayılı “Avukatlık Kanunu”, 21.11.2003 tarih ve 2596 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği” ve Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen “Avukatlık Meslek Kuralları” hükümleri çerçevesinde kalınarak hazırlanmıştır.

İnternet Sitesinin Kapsamı ve Kullanım

İnternet Sitesinde yer alan bilgilerin hiçbiri iş sağlama amacına yönelik bilgiler olarak nitelendirilemez. Bu kapsamda site ziyaretçilerinin İnternet Sitesini kullanımları çerçevesindeki faaliyetlerinin hiçbiri avukat-müvekkil ilişkisi yaratmadığı gibi, İnternet Sitesi içerisinde yer alan hiçbir bilgi somut bir olay kapsamında sağlanan danışmanlık hizmeti şeklinde yorumlanamaz.

Ziyaretçi Güvenliği ve Gizlilik

Site ziyaretçileri tarafından İnternet Sitesi üzerinden tarafımıza aktarılan kişisel verilerin gizliliği temel ilke olup anılan veriler gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde korunmaktadır.

İnternet Sitesi içerisinde yer alan “E-Tahsilat” sekmesini kullanarak ödeme gerçekleştiren site ziyaretçilerinin ödeme güvenliği ve ödeme trafiğinin etkin işleyişi ise www.param.com.tr sistemiyle çalışılarak sağlanmaktadır. Site ziyaretçilerinin ödeme gerçekleştirebilmesi için gerekli olan kredi kartı numarası gibi bilgiler www.zekiedebali.av.tr tarafından saklanmamakta, mevzuata uygun biçimde ve aracısız olarak anlaşmalı bankalara aktarılmaktadır.

Site kullanımının bir parçası olarak site ziyaretçileri tarafından İnternet Sitesi üzerinden tarafımıza aktarılan kişisel verilerin tamamı ya da bir kısmı yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde ve hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine bağlı kalınmak suretiyle işlenebilir. Site ziyaretçilerinin toplanan kişisel verilerinin işlenmesi hususunda açık rızalarını gerektiren durumlarda İnternet Sitesi üzerinden kişisel verilerinin işlenmesine yazılı olarak onay vermeleri talep edilmektedir.

Site ziyaretçileri www.zekiedebali.av.tr üzerinden tarafımızla paylaştıkları kişisel verilerinin güncel, eksiksiz ve doğru olması için her zaman düzeltme talebinde bulunabilir veya Zeki Edebali Hukuk Danışmanlığı’nın saklamakla yükümlü olduğu veriler dışında kalan verilerinin silinmesini her zaman isteyebilir.

Cookie (“Çerez”) Politikası

Site ziyaretçilerinin İnternet Sitesinden en verimli şekilde faydalanabilmesi ve kullanıcı deneyimlerini geliştirebilmeleri için İnternet Sitesinde Cookie (“Çerez”) kullanılmaktadır. Çerez kullanılmasını tercih etmeyen site ziyaretçilerinin tarayıcı ayarlarından Çerez’leri silmeleri ya da engellemeleri mümkündür. Site ziyaretçilerinin tarayıcıları üzerinden Çerez ayarlarını değiştirmedikleri müddetçe Çerez kullanımını kabul ettikleri varsayılmaktadır.

Zeki Edebali Hukuk Danışmanlığı, işbu Bilgilendirme Metninde yer alan hususları değiştirebilir, güncelleyebilir veya Bilgilendirme Metnine yeni hususlar ekleyebilir.