Buğse Agar Güler – Avukat

Neriman Buğse Agar Güler, akademik burs ile okumakta olduğu İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2015 yılında mezun olmuştur. Stajı süresince Oyak Renault’da Sözleşmeler Hukuku, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, İş Hukuku ve Tüketici Hukuku üzerine çalıştıktan sonra 2016 yılı itibariyle Zeki Edebali Hukuk Danışmanlığı’nda çalışmaya başlamıştır. Ayrıca, Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayları ile TBB & TÜRAVAK’ın düzenlediği Fikri Mülkiyet Hukuku, Finansman Hukuku eğitimlerine katılmış ve Özyeğin Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku sertifika programını başarı ile tamamlamış olup, bu alanlarda da çalışmalarını sürdürmektedir.