Skip to main content

Türk Ceza Kanunun 55. maddesinde düzenlenen, “suçun konusunu oluşturan ya da bir suçun işlenmesiyle bağlantılı maddi menfaatler ile ekonomik kazançların müsaderesi” tedbiri ve keza Ceza Muhakemesi Kanununun 123., 127. ve 128. maddelerinde düzenlenen el koyma hükümleri kapsamında Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde başvuru hakkının kullanılabilmesi için Ceza Muhakemesi Kanununun 141-142. Maddelerinde hüküm altında alınan tazminat davası süreci, etkili ve erişilebilir olarak benimsenmekte ve tüketilmesi gereken bir kanun yolu olarak kabul görmektedir. Aynı şekilde, Ceza Muhakemesi Kanununun 133. maddesinde düzenlenen şirketlere kayyım atanması tedbiri için Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru süreci de, tüketilmesi gereken kanun yolu bakımından el koyma tedbiriyle aynı koşullara tabidir.

Yazının devamı için tıklayınız.