Münevver Tuğçe Agar Yaman – Arabulucu Avukat

2009 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır. Global Hukuk, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Sağlık Hukuku, Karşılaştırmalı Ceza Hukuku ve Haksız Fiil Hukuku alanlarında sertifikası bulunmakta olup ayrıca Sağlık Hukuku, Ticaret Hukuku ve Sigorta Hukuku alanlarında bilirkişilik yapmıştır. 2011 yılında Business Network tarafından İngiltere’de düzenlenen Medeni Hukuk Uygulamaları ve Avrupa Birliği Hukukuna ilişkin kursa katılmıştır. 2012 yılında CMK Meslek İçi Eğitimini tamamlamış olup ayrıca Arabuluculuk Eğitimini de tamamlamıştır. Ticaret Hukuku başta olmak üzere, İş Hukuku, Tüketici Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra-İflas Hukuku, İdare Hukuku, Sağlık Hukuku, Rekabet Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Aile Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.